Вхід в систему

Для абонентів мобільного зв'язку логіном в систему є абонентський номер у форматі +380ХХХХХХХХХ.

Для користувачів послуги «Домашній Інтернет» логіном є номер особового рахунку, починаючи з нулів, якщо вони присутні в номері.